Lưới sàng

Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá sản phẩm này ( 0)

Liên hệ

Lưới sàng đá - quặng - cát - than

Giới thiệu về lưới sàng

Lưới sàng được sản xuất đan bằng vật liệu thép kợp kim Cacbon chống mài mòn va đập
Lưới phù hợp sàng các loại vật liệu trong môi trường khô hoặc ướt, tùy vào kích cỡ phân loại vật liệu mà người ta sản xuất đan lưới có các kích cỡ lỗ lưới khác nhau tương ứng với kích cỡ sợi thép tương ứng phù hợp với nhu cầu sản xuất.
Các loại lưới sàng sử dụng trong ngành khai thác mỏ như sàng than, sàng đá, sàng quặng, sàng cát...đối với các ngành nông nghiệp như sàng ngô, gạo, sắn, sàng phân loại rác thác gạch vỡ, sỉ lò trong xây dựng, môi trường, hóa chất...
Bảng thông số kỹ thuật quy cách lưới sàng
 
STT Tên quy cách  lưới sàng Kích thước
lỗ sàng
(mm)
Đường
kính dây
thép (mm)
STT Tên quy cách  lưới sàng Kích thước
lỗ sàng
(mm)
Đường
kính dây
thép (mm)
Vật liệu sản xuất    lưới sàng
1 Lưới sàng lỗ vuông 3 x 3 Ø 1.8 42 Lưới sàng lỗ vuông 24 x 24 Ø 5.5 Thép hợp kim Cacbon
2 Lưới sàng lỗ vuông 3 x 3 Ø 2.0 43 Lưới sàng lỗ vuông 25 x 25 Ø 5.0 Thép hợp kim Cacbon
3 Lưới sàng lỗ vuông 3 x 3 Ø 2.2 44 Lưới sàng lỗ vuông 25 x 25 Ø 5.5 Thép hợp kim Cacbon
4 Lưới sàng lỗ vuông 4 x 4 Ø 2.5 45 Lưới sàng lỗ vuông 25 x 25 Ø 5.7 Thép hợp kim Cacbon
5 Lưới sàng lỗ vuông 5 x 5 Ø 2.5 46 Lưới sàng lỗ vuông 26 x 26 Ø 5.7 Thép hợp kim Cacbon
6 Lưới sàng lỗ vuông 5 x 5 Ø 2.8 47 Lưới sàng lỗ vuông 26 x 26 Ø 6.0 Thép hợp kim Cacbon
7 Lưới sàng lỗ vuông 5 x 5 Ø 3.0 48 Lưới sàng lỗ vuông 27 x 27 Ø 5.7 Thép hợp kim Cacbon
8 Lưới sàng lỗ vuông 6 x 6 Ø 2.5 49 Lưới sàng lỗ vuông 27 x 27 Ø 6.0 Thép hợp kim Cacbon
9 Lưới sàng lỗ vuông 6 x 6 Ø 2.8 50 Lưới sàng lỗ vuông 28 x 28 Ø 6.0 Thép hợp kim Cacbon
10 Lưới sàng lỗ vuông 6 x 6 Ø 3.0 51 Lưới sàng lỗ vuông 28 x 28 Ø 6.5 Thép hợp kim Cacbon
11 Lưới sàng lỗ vuông 7 x 7 Ø 3.0 52 Lưới sàng lỗ vuông 30 x 30 Ø 6.0 Thép hợp kim Cacbon
12 Lưới sàng lỗ vuông 7 x 7 Ø 3.2 53 Lưới sàng lỗ vuông 30 x 30 Ø 6.5 Thép hợp kim Cacbon
13 Lưới sàng lỗ vuông 8 x 8 Ø 3.2 54 Lưới sàng lỗ vuông 35 x 35 Ø 6.5 Thép hợp kim Cacbon
14 Lưới sàng lỗ vuông 8 x 8 Ø 3.5 55 Lưới sàng lỗ vuông 35 x 35 Ø 7.0 Thép hợp kim Cacbon
15 Lưới sàng lỗ vuông 9 x 9 Ø 3.2 56 Lưới sàng lỗ vuông 37 x 37 Ø 6.5 Thép hợp kim Cacbon
16 Lưới sàng lỗ vuông 9 x 9 Ø 3.5 57 Lưới sàng lỗ vuông 37 x 37 Ø 7.0 Thép hợp kim Cacbon
17 Lưới sàng lỗ vuông 10 x 10 Ø 3.5 58 Lưới sàng lỗ vuông 38 x 38 Ø 7.0 Thép hợp kim Cacbon
18 Lưới sàng lỗ vuông 10 x 10 Ø 4.0 59 Lưới sàng lỗ vuông 40 x 40 Ø 7.0 Thép hợp kim Cacbon
19 Lưới sàng lỗ vuông 11 x 11 Ø 3.5 60 Lưới sàng lỗ vuông 40 x 40 Ø 8.0 Thép hợp kim Cacbon
20 Lưới sàng lỗ vuông 11 x 11 Ø 4.0 61 Lưới sàng lỗ vuông 45 x 45 Ø 8.0 Thép hợp kim Cacbon
21 Lưới sàng lỗ vuông 12 x 12 Ø 3.5 62 Lưới sàng lỗ vuông 45 x 45 Ø 9.0 Thép hợp kim Cacbon
22 Lưới sàng lỗ vuông 12 x 12 Ø 4.0 63 Lưới sàng lỗ vuông 50 x 50 Ø 8.0 Thép hợp kim Cacbon
23 Lưới sàng lỗ vuông 13 x 13 Ø 3.5 64 Lưới sàng lỗ vuông 50 x 50 Ø 9.0 Thép hợp kim Cacbon
24 Lưới sàng lỗ vuông 13 x 13 Ø 4.0 65 Lưới sàng lỗ vuông 55 x 55 Ø 8.0 Thép hợp kim Cacbon
25 Lưới sàng lỗ vuông 14 x 14 Ø 4.0 66 Lưới sàng lỗ vuông 55 x 55 Ø 9.0 Thép hợp kim Cacbon
26 Lưới sàng lỗ vuông 15 x 15 Ø 4.0 67 Lưới sàng lỗ vuông 60 x 60 Ø 9.0 Thép hợp kim Cacbon
27 Lưới sàng lỗ vuông 15 x 15 Ø 4.5 68 Lưới sàng lỗ vuông 60 x 60 Ø 10.0 Thép hợp kim Cacbon
28 Lưới sàng lỗ vuông 16 x 16 Ø 4.0 69 Lưới sàng lỗ vuông 65 x 65 Ø 10.0 Thép hợp kim Cacbon
29 Lưới sàng lỗ vuông 16 x 16 Ø 4.5 70 Lưới sàng lỗ vuông 70 x 70 Ø 10.0 Thép hợp kim Cacbon
30 Lưới sàng lỗ vuông 17 x 17 Ø 4.0 71 Lưới sàng lỗ vuông 70 x 70 Ø 11.0 Thép hợp kim Cacbon
31 Lưới sàng lỗ vuông 17 x 17 Ø 4.5 72 Lưới sàng lỗ vuông 75 x 75 Ø 11.0 Thép hợp kim Cacbon
32 Lưới sàng lỗ vuông 18 x 18 Ø 4.5 73 Lưới sàng lỗ vuông 75 x 75 Ø 12.0 Thép hợp kim Cacbon
33 Lưới sàng lỗ vuông 19 x 19 Ø 4.5 74 Lưới sàng lỗ vuông 80 x 80 Ø 12.0 Thép hợp kim Cacbon
34 Lưới sàng lỗ vuông 19 x 19 Ø 5.0 75 Lưới sàng lỗ vuông 85 x 85 Ø 12.0 Thép hợp kim Cacbon
35 Lưới sàng lỗ vuông 20 x 20 Ø 5.0 76 Lưới sàng lỗ vuông 90 x 90 Ø 12.0 Thép hợp kim Cacbon
36 Lưới sàng lỗ vuông 20 x 20 Ø 5.5 77 Lưới sàng lỗ vuông 95 x 95 Ø 12.0 Thép hợp kim Cacbon
37 Lưới sàng lỗ vuông 22 x 22 Ø 5.0 78 Lưới sàng lỗ vuông 95 x 95 Ø 14.0 Thép hợp kim Cacbon
38 Lưới sàng lỗ vuông 22 x 22 Ø 5.5 79 Lưới sàng lỗ vuông 100 x 100 Ø 12.0 Thép hợp kim Cacbon
39 Lưới sàng lỗ vuông 23 x 23 Ø 5.0 80 Lưới sàng lỗ vuông 100 x 100 Ø 14.0 Thép hợp kim Cacbon
40 Lưới sàng lỗ vuông 23 x 23 Ø 5.5 81 Lưới sàng lỗ vuông 110 x 110 Ø 12.0 Thép hợp kim Cacbon
41 Lưới sàng lỗ vuông 24 x 24 Ø 5.0 82 Lưới sàng lỗ vuông 110 x 110 Ø 14.0 Thép hợp kim Cacbon
 
Vui lòng liên hệ chủ website.
Lưới sàng đá - quặng - cát - than