Máy cấp liệu rung, sàng rung được dùng để cấp liệu đá, quặng, cát, than…vào các hệ thống máy nghiền hoặc máy tuyển rửa, còn máy sàng rung được dùng để sàng phân loại các kích cỡ sản phẩm khác nhau dùng tùy vào từng mục đích